Presentació

Presentació

La Fundació Anna Lindh (FAL) és una entitat participada i finançada per més de 40 països euromediterranis que busca apropar les persones com a mitjà per promoure el diàleg entre cultures i el respecte a la diversitat.

Per poder assolir aquest objectiu, la Fundació impulsa iniciatives regionals dins l’espai Euromed i dóna suport a activitats locals d’organitzacions de la societat civil que defensen una millor entesa entre pobles, religions i creences, així com els drets humans i la democràcia.

La Fundació és un actor fonamental del Partenariat Euromediterrani i facilita la participació de la societat civil dins la Unió per la Mediterrània. També actua com a centre d’informació i difusió d’aquesta iniciativa i alhora com a observatori del diàleg intercultural a la zona.

La Fundació coordina una xarxa euromediterrània que aplega centenars d’organismes socials i institucionals que comparteixen els valors de la Fundació i treballen per fer realitat el diàleg, la pau i la prosperitat a la regió.Recomanem