Xarxes nacionals

Xarxes nacionals

La Fundació Anna Lindh gestiona la més gran de les xarxes euromediterrànies, constituïda per centenars d’ONG, universitats, associacions, institucions públiques, fundacions sense ànim de lucre, administracions locals i empreses privades unides a través del coordinador de la xarxa nacional de cada país. Els membres de les xarxes abasten la majoria dels àmbits tractats al llarg dels tres primers anys: activitats culturals i artístiques, joventut i educació, democràcia i desenvolupament comunitari, drets humans, migracions, desenvolupament sostenible, gènere, patrimoni, mitjans de comunicació i religió.

Les xarxes nacionals participen en la definició del programa i en la política de subvencions alhora que desenvolupen les seves pròpies iniciatives, llançant projectes en col·laboració amb altres xarxes. La Fundació dóna suport a les xarxes, facilitant la col·laboració entre elles, millorant-ne el desenvolupament de capacitats, proporcionant-los informació i ajuda logística, formant els seus membres i donant-los l’oportunitat de fer seu el Partenariat Euromediterrani.Recomanem