Línies de treball

Línies de treball

Per tal d’assumir plenament la seva centralitat política, consolidar-ne la creativitat i augmentar-ne la visibilitat, la Fundació ha identificat en la fase 2012-2014 quatre àmbits estratègics amb un gran impacte en les percepcions mútues entre cultures euromediterrànies. L'objectiu en cadascun d'aquests àmbits és treballar amb una perspectiva a mitjà termini, portant a terme projectes sostenibles que contribueixin a comprendre millor els processos culturals i polítics que configuren opinions, i millorar l'actuació de les institucions i la societat civil a favor del diàleg.

Educació

Tant en la seva vessant formal com no formal, es potencia el desenvolupament d’activitats i pràctiques educatives dirigides a joves i adults. Aquests recursos pedagògics fomenten la participació activa en la construcció de valors democràtics i en l’exercici de drets i responsabilitats en societat. D’aquesta manera es pretén realçar el sentiment identitari i sensibilitzar els beneficiaris sobre la diversitat cultural.

Cultura

Les pràctiques i els espais culturals són instruments clau per desenvolupar una consciència comuna i reconèixer la riquesa i impactes de la diversitat cultural. Per a això, la FAL inverteix en creativitat, cooperació cultural i intercanvis artístics, facilitant la unió de produccions artístiques entre grups culturals de les dues ribes de la Mediterrània.

Mitjans de comunicació

La FAL utilitza els mitjans de comunicació com a instrument per millorar la difusió dels canvis socials i culturals a la regió euromediterrània i enfortir el diàleg entre societats. L’objectiu és lluitar contra les idees preconcebudes mitjançant la creació de programes i eines específiques, i la celebració de trobades entre periodistes i organitzacions de la societat civil.

Espais urbans

Els espais urbans constitueixen un laboratori idoni per a l'intercanvi i la comprensió mútua. Les accions de la FAL afavoreixen les relacions dinàmiques entre diversitat i diàleg per tal d’impulsar la cohesió social, la solidaritat i el desenvolupament de noves formes de ciutadania. Aquestes activitats es realitzen en ciutats i altres contextos urbans euromediterranis pioners en diversitat social.

Recomanem