Descripció

Descripció

La xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh està integrada actualment por 159 organitzacions repartides per tot el territori espanyol. Els seus camps de treball abarquen àmbits tan diversos com la cooperació al desenvolupament, el diàleg intercultural, la igualtat de gènere, joventut, educació, immigració, medi ambient o els mitjans de comunicació. L'heterogeneïtat dels membres i la interdisciplinarietat de les seves activitats constitueixen un valor afegit a la pròpia xarxa i un element de riquesa. L'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) exerceix de coordinador de la xarxa per designació del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació del govern espanyol i, entre altres funcions, representa la Fundació Anna Lindh a Espanya.

El 2004 la xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh es va reunir per primera vegada en una assemblea a la ciutat de Barcelona. Va ser la primera xarxa nacional que es va constituir formalment de les 43 que integren la Fundació.

La incorporació d'una organització en la xarxa espanyola de la FAL permet participar en les diferents convocatòries de subvencions i en les activitats que impulsa la Fundació. Per demanar l'adhesió a la xarxa cal omplir el formulari que es troba aquí.

Des de novembre de 2008, la xarxa espanyola de la FAL disposa d'un comitè executiu integrat per 5 organitzacions, que impulsa que es portin a terme les decisions adoptades durant les assemblees de la xarxa. El comitè executiu té un mandat d'un any, que pot ser renovat. Actualment, formen part del comitè les següents organitzacions:

- AIPC - Pandora (Madrid)

- Asociación civil Jarit (València)

- Aula Universitaria del Estrecho (Algesires)

- Fundació Interarts (Barcelona)

- Fundación Promoción Social de la Cultura (Madrid)

La xarxa es regeix per un reglament intern aprovat per l'assamblea el passat 19 de novembre de 2008. El poden consultar en l'enllaç següent: Reglament intern de la xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh.

També podeu consultar el tríptic de la xarxa (actualitzat a octubre de 2013).

Recomanem