Estructura interna

Estructura interna

La Fundació la financen a parts iguals els estats membres i la Comissió Europea, que ostenta l’estatus d’observador dins del Comitè. Es regeix pels principis de bona governança, respectant la bona gestió financera i d’acord amb normes reconegudes internacionalment.

El nostre Comitè de Governadors, integrat per representants de tots els països de la Unió per la Mediterrània, nomena el president, el director executiu i el Consell Assessor. A l’igual que l’elecció del seu president, Muhyieddeen Touq (Jordània), i el seu vicepresident, Lars Bjarme (Suècia), aquests nomenaments han de reflectir la diversitat de la regió Euromed.

La mateixa política s’aplica a la constitució de la Secretaria, amb seu a Alexandria, constituïda per personal jove procedent de diferents països de la zona Euromed.

El president de la Fundació és André Azoulay (Marroc) i el director executiu Andreu Claret (Espanya).

El Consell Assessor, encapçalat pel president de la Fundació, s’encarrega d’adreçar recomanacions al Comitè, al director executiu i a les xarxes sobre les orientacions de la política estratègica de la Fundació. Està format per 18 personalitats procedents de l’àmbit del diàleg intercultural i la cooperació regional, nou de països de la UE i nou dels països socis mediterranis.

El Consell Assessor el componen Besnik Mustafaj (Albània), Aïcha Kassoul (Algèria), Nevine Simaika Halim (Egipte), Ron Barkai (Israel), Rowaida Al-Ma’aitah (Jordània), Antoine Nasri Messarra (Líban), Taleb Mahmoud Omran (Síria), Mohamed Mahjoub (Tunísia), Ayse Sumru Noyan (Turquia), Heidi Dumreicher (Àustria), Eduard Gombárd (República Txeca), Tuomo Melasuo (Finlàndia), Caroline Fourest (França), Aliki Moschis-Gauguet (Grècia), Lucio Guerrato (Itàlia), Karina Petersone (Letònia), Nevenka Koprivsek (Eslovènia) i Sara Silvestri (Regne Unit).

Recomanem