Àrees de treball

Àrees de treball

L’Institut Europeu de la Mediterrània s’estructura en 5 grans àrees. Les diverses línies de treball s’adapten a l’evolució de l’agenda euromediterrània i els seus objectius estratègics. Els projectes d’aquestes àrees es programen seguint diferents formats: simposis internacionals, seminaris, tallers, debats, tribunes literàries, exposicions, espectacles musicals.

Aquestes àrees són:

• Polítiques euromediterrànies i programes regionals

• Desenvolupament socioeconòmic

• Món àrab i mediterrani

• Cultures mediterrànies

• Acció cultural


Polítiques euromediterrànies i programes regionals

Els diversos marcs de cooperació són fruit de les diferents relacions que mantenen la Unió Europea i els països socis mediterranis. En aquest sentit, la complexitat de les relacions euromediterrànies ha anat creixent des de 1995.

L’àrea de Polítiques euromed i programes regionals de l’IEMed desenvolupa la seva activitat en el context del Procés de Barcelona i la seva evolució posterior. Des de l’Institut es presta especial atenció al Partenariat euromediterrani com a marc de relacions, incloent els quatre pilars del Procés de Barcelona i els sis projectes de la Unió per la Mediterrània.

Els objectius i l’activitat de l’Institut en aquest àmbit van encaminats a promoure la reflexió estratègica, donar visibilitat a les polítiques i a la regió euromediterrània, i participar activament en la definició de polítiques i l’assoliment dels objectius del Partenariat euromediterrani.

Per assolir aquests objectius, l’IEMed fa un seguiment intensiu de l’agenda euromediterrània i de l’evolució política de la regió.

L’àrea de Polítiques euromed i programes regionals mobilitza actors i experts mitjançant l’organització de trobades i seminaris d’abast internacional, que constitueixen fòrums d’intercanvi i espais de mobilització i creació d’opinió.

Alguns dels projectes destacats de l’àrea són:

a) Anuari de la Mediterrània, Medyearbook. Publicació que ofereix les claus polítiques, econòmiques, socials i culturals de l'espai euromediterrani al llarg d’un any.

b) IEMedObs. Web que ofereix materials d’anàlisi, avaluació, seguiment i difusió de l’agenda euromed per a totes les àrees d’activitat política, econòmica, sociocultural, així com elements de reflexió estratègica de qualitat i els principals indicadors de la regió.

c) Enquesta Euromed. La consulta que duu a terme l’Enquesta se centra en les percepcions d’experts directament implicats en el Partenariat Euromediterrani, i pretén augmentar la seva visibilitat.

Desenvolupament sòcio-econòmic

Els eixos d’acció d’aquesta àrea són l’anàlisi i reflexió de les principals tendències econòmiques que es desenvolupen en un context d’interdependència socioeconòmica a les diferents ribes de la Mediterrània, d’acord amb els principis del Procés de Barcelona i els objectius de la Unió per a la Mediterrània. Per això, suscita un important debat i reflexió sobre els factors centrals pel desenvolupament sostenible dels països de la Mediterrània, atenent el paper de l’estat com a motor del canvi, el creixent paper del sector privat i el desenvolupament de les pimes, l’aparició de nous actors econòmics generadors de comerç i inversions a la zona com Xina, India i les economies del Golf, el desenvolupament de sectors econòmics emergents com ara el logístic, infraestructures i l’energètic i el desenvolupament de la cooperació i la integració entre els països del sud de la Mediterrània.

L’objectiu d’aquesta reflexió es difondre coneixement entorn al desenvolupament sòcio-econòmic, prioritzant l’anàlisi de les reformes en els sectors clau per la modernització i el desenvolupament de les economies euromediterrànies. I poder elaborar propostes tècniques i orientacions polítiques pels diferents actors econòmics i polítics rellevants a la regió Mediterrània.

Els projectes immediats impulsats des d’aquesta àrea són:

a) Convocatòria de grups de treball i reflexió entorn als projectes econòmics de la UpM.

b) Simposi internacional Barcelona Euromed Fòrum.

c) North African Business Development Forum.

Món àrab i mediterrani

La divulgació i difusió de la realitat sociocultural i política dels països àrabs de la riba sud de la Mediterrània centra el treball de l’àrea Món àrab i mediterrani. Per això, es basa en el seguiment exhaustiu de les dinàmiques internes de canvi, els mecanismes de millora de la governança, els processos de transformació política, el desenvolupament social, els drets humans, les noves tendències que comporta la globalització, les llibertats individuals i els conflictes que afecten a la regió. Aquesta tasca li permet elaborar una anàlisi d’aquesta realitat complexa i aportar una reflexió sobre les evolucions futures de la regió. En aquest sentit, cal esmentar el seguiment de l’evolució de conflictes com el del Sàhara Occidental o el de l’Orient Mitjà i les seves repercussions tant en la política interna dels diferents països com per a l’estabilitat regional. L’àrea identifica també els actors de diàleg cultural i religiós i dona suport a activitats en el marc de l’Aliança de Civilitzacions que treballa per a un millor coneixement i comprensió mutua.

L’àrea Món àrab i mediterrani pretén aportar al conjunt de la ciutadania i a un públic acadèmic i expert una visió actualitzada, lliure d’estereotips i percepcions negatives, que té la vocació de ser instrument actiu que contribueixi a enfortir i consolidar la relació amb els països àrabs en l’entorn euromediterràni, fomentant les estratègies de cultura de pau i resolució de conflictes.

Els projectes principals d’ aquesta àrea són:

a) La revista afkar/ideas que està editada conjuntament entre Estudios de Política Exterior i l’IEMed. És una publicació trimestral en francès i espanyol, que aspira a respondre a algunes qüestions que es plantegen a Europa, la Mediterrània i els països àrabs, sobre el seu lloc en el món de la globalització.

b) El Congrés Mundial d’Estudis de l’Orient Mitjà (WOCMES) que es celebra a la ciutat de Barcelona del 19 al 24 de juliol, ofereix la possibilitat de compartir experiències i idees entre més de 2.500 experts interdisciplinaris de més de 70 països. WOCMES s’ha convertit, després de dues edicions, en el principal punt de trobada a nivell mundial per als experts, acadèmics i investigadors d’humanitats, ciències socials i disciplines relacionades, que centren la seva tasca en una vasta àrea: la mediterrània, l’Orient Mitjà i els Estats musulmans asiàtics.

Cultures mediterrànies

L’enfocament antropològic que es fa des de Cultures Mediterrànies permet contribuir i fomentar una major participació de la societat civil en el desenvolupament de valors compartits dins de l’àrea euromediterrània, objectiu integrat en el tercer pilar del Procés de Barcelona. Els àmbits d’estudi i d’actuació d’aquesta àrea es plantegen de forma interdisclipinar per tal d’abastar la complexitat de les diverses situacions que tenen lloc a la regió euromediterrània. Destaquem en aquest sentit la contribució en el camp de les humanitats, aprofundint aspectes sobre la història, la política, la sociologia, l’antropologia, la comunicació, l’art, la literatura, el patrimoni material i inmaterial així com el desenvolupament sostenible. Els programes d’intercanvi de biblioteques i de formació i recerca estan orientats a la mateixa transversalitat. Els objectius que pretén aconseguir l’àrea de Cultures Mediterrànies passen per promoure el coneixement sobre les diferents societats i cultures que formen l’espai europeu i dels països mediterranis, i aprofundir en les seves cultures des d’una perspectiva participativa i multidisciplinar, intentant convergir la reflexió i l’acció. Per aquesta raó es fa una aposta per la qualitat del diàleg cultural, la promoció d’elements i pràctiques compartides i el recolzament de les xarxes de la societat civil, seguint molt de prop l’agenda Euromed.

Projectes rellevants d’ aquesta àrea són:

a) La publicació semestral en anglès, francés i espanyol de la revista Quaderns de la Mediterrània.

b) La coordinació de la Xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh.

c) El comitè de seguiment de la plataforma no governamental Euromed.

Acció cultural

L’Institut Europeu de la Mediterrània sempre ha cregut que la Mediterrània és i ha estat un espai per a la trobada, el diàleg, els intercanvis i la cooperació. Per visualitzar la diversitat cultural de la Mediterrània, l’àrea d’Acció Cultural proposa diferents formats que li permeten donar a conèixer la cultura i la creació contemporània tot fomentant l’estudi, l’anàlisi, la promoció i la difusió de la identitat mediterrània actual i passada. Amb tot, l’IEMed contribueix a la potenciació de Barcelona com a capital cultural mediterrània. D’entre els formats que proposa l’àrea d’Acció Cultural destaquen: la política d’exposicions, els espectacles musicals i escènics, les arts plàstiques i la dansa.

La política d’exposicions de l’IEMed constitueix una part essencial de la seva expressió, ja que permet una difusió entre amplis sectors de la població. Les exposicions estan orientades a reforçar les línies d’actuació prioritàries com son el diàleg cultural, el coneixement mutu i les identitats compartides. Els espectacles musicals i escènics, així com la creació plàstica, són el marc idoni per a l’encontre entre cultures. Arts plàstiques, arts visuals, música o dansa, són diferents àmbits en els que l’IEMed promou iniciatives de cooperació i d’intercanvi entre artistes i joves creadors de la Mediterrània, sempre amb la voluntat de donar visibilitat i suport a totes les expressions culturals dels països que l’integren.

Alguns dels projectes recents d’aquesta àrea són:

a) Presència de l’exposició “La Mediterrània, l’altre origen del món” a l’Exposició Universal de Xangai. Aquesta vol mostrar com aquest punt de trobada entre Europa, Àfrica i Àsia, ha estat el bressol de múltiples experiències polítiques, culturals, econòmiques i socials de dimensió i rellevància mundial, només comparable amb l’altre gran pol mundial com és el Mar de la Xina.

b) La celebració Nits de Ramadà.

c) El cicle de músiques de la Mediterrània.

Recomanem