X Reunió de la Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh

15/03/2010
X Reunió de la Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh

La Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh ha celebrat la seva X reunió en el marc del Fòrum Anna Lindh 2010 i la inauguració oficial del secretariat de la Unió per la Mediterrània. Durant la mateixa, el director general de l'IEMed, Senén Florensa, va informar als assistents sobre les característiques principals del secretariat de la UpM un cop els seus estatuts van ser aprovats formalment al Palau de Pedralbes de Barcelona, com la seva missió, la seva estructura bàsica o el seu finançament.

Així mateix durant la reunió també es van presentar de manera general els avenços relatius a l'acció comuna de la xarxa espanyola, el projecte "Vecinos", així com altres propostes i bones pràctiques de diverses organitzacions de la xarxa espanyola.

Finalment, l'IEMed va anunciar la recepció d'una proposta del coordinador de la xarxa marroquí de la Fundació, el Groupement d'Études et Recherches sur la Méditerranée (GERM), per al desenvolupament d'una acció comuna amb la xarxa espanyola durant l'exercici 2010-2011.

Recomanem