Workshop “Economics of the Mediterranean and the Euromediterranean Process”

16/07/2010 al 17/07/2010

Aquest taller pertany al programa formatiu del Centre for Research on Mediterranean Economies (CREMed). La seva finalitat és la de destacar les tendències macro i microeconòmiques principals que afecten la Mediterrània en relació amb l’evolució del procés euromediterrani, el binomi mercats laborals-fluxos migratoris, els circuits comercials existents o les mesures de promoció del capital humà.
Per a més informació: www.cremed.eu

Recomanem