VI Trobada sobre els drets humans a la Mediterrània

30/03/2011 al 31/03/2011

Noves tecnologies de la informació i de la comunicació ¿Nous instruments per la democràcia als països àrabs?
Més informació a:
cursos@fundea.org
Tel. 958.20.65.08

Recomanem