La Fundació Anna Lindh impulsa un nou programa "Societat Civil pel Diàleg i la Democràcia"

16/02/2012

Entre les novetats que incorpora la Fundació Anna Lindh en el seu Programa de Treball triennal 2012-2014 per potenciar l'Estratègia "4D: Diàleg, Diversitat, Democràcia i Desenvolupament", destaca el programa específic "Societat Civil pel Diàleg i la Democràcia". Aquest es centra en la potenciació de la capacitat d’incidència de la societat civil dins del procés de transició democràtica a Egipte, Líbia i Tunísia, i es durà a terme mitjançant la col·laboració dels grups socials més representatius, les xarxes de la FAL, els governs i les delegacions de la UE en els països participants.

L’objectiu principal és proporcionar les eines necessàries als governs i a les institucions nacionals per impulsar la participació i l’apoderament de la societat civil en el desenvolupament democràtic i el diàleg intercultural. S’identificaran les organitzacions de societat civil més actives, prestant especial atenció als actors del canvi, els moviments socials i les necessitats específiques, així com la presència de dones i joves en cada un dels tres països.

El programa "Societat Civil pel Diàleg i la Democràcia" tindrà un finançament específic independent de la resta dels programes de la FAL a través d’un contracte signat amb la Comissió Europea. Les activitats es desenvoluparan en funció de cada Pla d'Acció Nacional, tenint en compte el nivell de desenvolupament de la societat civil, les institucions democràtiques i les especificitats de cada país. Els resultats obtinguts es mesuraran a través d’indicadors d’acció, d'impacte i de visibilitat.

Recomanem