Simposi: Llibertat religiosa i ciutadania musulmana. Anàlisi dels nous reptes socials, polítics i jurídics a Espanya i Catalunya

08/04/2010 al 09/04/2010

El creixent component multicultural a Espanya i Catalunya conforma un patró social definit per la presència d’importants comunitats pertanyents a diferents religions i espiritualitats entre les quals l’islam compta amb un especial i protagonisme. Aquest fenomen evidencia la necessitat d’adoptar mesures per part dels poders públics que garanteixin la bona convivència entre col·lectius i que superin els prejudicis que porten a dinàmiques de conflicte, sovuint fruït del desconeixement mutu i la manca d’adaptació a les noves realitats socials. Prenent aquesta reflexió com a punt de partida, aquest seminari aborda qüestions que requereixen d’un debat constructiu i de l’adopció de polítiques públiques adients com el paper de la religió i la laïcitat al bloc de la constitucionalitat espanyola, l’adequació de l’islam al model social multicultural, l’estatus jurídic de l’Islam a la UE i les deficiències jurídiques del model de política religiosa o les polítiques públiques necessàries, endegades o encara pendents de posar en marxa, per a gestionar la diversitat religiosa.

Per més informació cliqueu aquí

Recomanem