Seminari Europa i els països àrabs. Visions, opinions, perspectives.

06/05/2010 al 07/05/2010

Seminari organitzat per Casa Árabe-IEAM, Anna Lindh Foundation i CIDOB, institucions que han unit els seus esforços per constituir una tribuna que estimuli el debat i el coneixement de les relacions entre Europa i el món àrab.

L'objectiu del seminari és principalment fomentar el debat i coneixement sobre les relacions entre Europa i el món àrab. La trobada reunirà a experts i acadèmics de diversos orígens, personalitats i institucions que treballen en aquest camp, amb la intenció de revisar les principals tendències i dinàmiques actuals.

Per tal de millorar el coneixement mutu i els lligams entre les societats europees i àrabs, tant en el marc euromediterrani com en un marc més ampli àrab i europeu, es proposa una anàlisi de les visions que el món àrab té d'Europa, la valoració de com s'han establert les relacions fins ara, quines han estat les actuacions europees en el món àrab, el que s'ha fet i el que està per fer.

Durant el seminari, es presentaran dos estudis realitzats per les tres institucions patrocinadores: l'estudi La Unió Europea i el Món Àrab. Com veuen i què esperen els àrabs d'Europa?, elaborat per Casa Àrab i CIDOB, i el Anna Lindh Report on Euromed Intercultural Trends 2010. Tots dos serviran als objectius que mouen a les tres institucions: enfortir i consolidar el coneixement mutu i proporcionar instruments que serveixin per a traçar expectatives de futur en les relacions entre Europa i el món àrab.

Recomanem