SabaCirc, Festival de Circ Social de Sabadell, inicia una campaNYa de crowdfunding per a l'edició del 2017

03/04/2017
SabaCirc, Festival de Circ Social de Sabadell, inicia una campaNYa de crowdfunding per a l'edició del 2017

Recomanem