Resultats de la 31a reunió del Consell de Governadors

22/03/2011

La Secretaria de la Fundació Anna Lindh ha anunciat que el Consell de Governadors, reunits el 14 de març a Brussel·les, ha aprovat tots els punts de l’ordre del dia, inclòs el Pla de Treball Anual 2011 que restava pendent d’aprovació.

La 31a reunió del Consell de Governadors és important degut als esdeveniments històrics que han tingut lloc a la regió i l’impacte d’aquests sobre la societat civil i el diàleg euromediterrani. Així doncs, la presidenta Veronica Stabej ha convidat el Consell de Governadors i els coordinadors nacionals de Tunísia, Egipte i Bèlgica proporcionant-los-hi l’oportunitat de dirigir-se a ells per tractar la participació de la societat civil en el procés i la manera en que les xarxes han de reaccionar en front a les demandes emergents de la societat civil, en concret entre les joves.

El Consell de Governadors ha aprovat « l’Informe narratiu i financer pel pla de treball anual 2010 » i ha subratllat els resultats importants per la Fundació (Document 1.0), així com el « Resum» (Annex al document 1.1) (Documents disponibles només en anglès).

En relació amb el nou context regional, el Consell ha obert una discussió sobre la necessitat de redirigir el programa triennal de la Fundació per la Fase III, centrat en l’estratègia aprovada l’octubre passat amb el títol « La FAL i els esdeveniments a la regió euromed », difós entre les xarxes (Document 2.0).

Les dues següents fites més importants per la preparació del proper programa triennal (2011-2014) seran la reunió del Consell Consultiu amb els membres originals del Consell de Savis i els coordinadors nacionals de xarxa (programada pel juny del 2011) i la reunió anual dels coordinadors nacionals de les xarxes (Cracòvia, Polònia, octubre del 2011). La iniciativa comuna « Creure en el Diàleg, Actuar per a la Ciutadania» (Document 3.0) suposa donar una primera resposta a la situació de Tunísia i Egipte, i ha estat aprovada com a part del Pla de Treball Anual 2011 (Document 4.0) (Document disponible només en anglès).

En conclusió, el Consell ha aprovat un calendari per la preparació de la fase III que inclou un procés participatiu per a l’elaboració del proper programa triennal i el procés de negociació dels compromisos financers per la fase següent. En aquest punt, es destaquen algunes etapes positives realitzades: l’inici del procés administratiu amb la Comissió Europea per acordar el nou contracte de subvenció, centrat en la mateixa contribució que per a la fase II (7 milions d’euros) i l’avançament dels primers compromisos financers dels estats membres per a la fase III (Finlàndia, Dinamarca, Països Baixos i Àustria) amb contribucions similars a la fase II.

El pla anual 2011 i el calendari per la preparació de la fase III mostren la rigorositat del pla de treball que està en marxa. El desenvolupament del programa per aquest any (activitats, projectes, subvencions, accions comunes), el tancament dels comptes de la fase II, assegurant les contribucions financeres restants dels estats membres. La preparació del programa triennal i del pressupost per a la següent fase requeriran tots els esforços i la millora de la coordinació entre el secretariat i les xarxes.

Recomanem