Programa de Treball 2012-2014 i Pla de Treball 2012 de la Fundació Anna Lindh

16/02/2012

La FAL ha finalitzat el Programa de Treball triennal 2012-2014 i el Pla de treball anual 2012 així com els pressupostos operatius i el Manual de Procediments. Tots dos informes s’han redactat a partir de l’Estratègia de la FAL i de les línies directrius aprovades pel Consell de Governadors a les 34 i 35 reunions, celebrades el 15 de setembre i el 22 d'octubre de 2011 respectivament.

L'acció intercultural de la FAL es reforçarà mitjançant el segon Fòrum Anna Lindh, el Programa de Desenvolupament Estratègic de Xarxes, les convocatòries de subvenció de projectes, les iniciatives plurianuals, l'Informe FAL sobre les Tendències Interculturals, l’eina "Creure en el Diàleg, Actuar per a la Ciutadania", la millora de política de comunicació, els premis i les activitats institucionals.

A més, el Programa de Treball 2012-14 de la FAL inclou un nou element anomenat "Societat civil per al diàleg i la democràcia" a favor del desenvolupament de les societats civils en el procés de transició democràtica dels països àrabs, i centrat a Egipte , Líbia i Tunísia. Desenvolupat en col·laboració amb les autoritats nacionals d’aquests tres països, les delegacions de la UE i les xarxes regionals de la FAL, el programa impulsarà la realització d’accions nacionals i transversals mitjançant iniciatives centrades en la participació social, el desenvolupament de capacitats, la comunicació, l'educació, cultura i l'art.

Recomanem