Participa al training “Play for Peace”, centrat en reflexionar sobre el paper dels jocs en espais educatius i de voluntariat.

05/09/2022
Participa al training “Play for Peace”, centrat en reflexionar sobre el paper dels jocs en espais educatius i de voluntariat.

Recomanem