L’Obra Social la Caixa presenta el Programa d’Ajudes a Projectes d’Iniciatives Socials 2018: acció social i interculturalitat, inserció laboral, inclusió social, atenció a la discapacitat i lluita contra la pobresa infantil.

30/01/2018
L’Obra Social la Caixa presenta el Programa d’Ajudes a Projectes d’Iniciatives Socials 2018: acció social i interculturalitat, inserció laboral, inclusió social, atenció a la discapacitat i lluita contra la pobresa infantil.

Recomanem