Nou mecanisme d’ajuda financera de la Fundació Anna Lindh per a l’intercanvi entre xarxes

21/03/2011

La Secretaria de la FAL anuncia el llançament d’un Mecanisme d’Ajuda Financera per a l’intercanvi entre les xarxes FAL, com a resultat de les diverses demandes realitzades en relació amb l’inicitativa «Creure en el Diàleg, Actuar per a la Ciutadania».

Aquest intercanvi entre les xarxes FAL se centra en l’interès creixent de les xarxes FAL de mantenir el contacte amb les entitats de la societat civil del Sud que han jugat un paper important en els recents aixecaments populars, en concret, a Tunísia i a Egipte.

Els beneficiaris poden ser individus procedents d’organitzacions dels següents països del Sud: Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Líban, Mauritània, Marroc, Palestina, Síria, Tunísia i Turquia. Els beneficiaris de països europeus que hagin viscut un canvi democràtic també poden, excepcionalment, ser seleccionats.

Les institucions d’acollida han de ser membres d’un dels 43 països que formen la xarxa de la Fundació Anna Lindh.
Els(les) beneficiaris(àries) poden ser ponents, formadors, experts o militants. Els(les) beneficiaris(àries) han de participar en una de les següents activitats:

• Reunions de la xarxa
• Operacions comunes i
• Accions locals dels membres de la xarxa

Tota sol•licitud de petició per a una ajuda financera haurà de fer-se almenys amb dues setmanes d’antelació a la data de l’esdeveniment, donat que el procés de recepció de propostes serà obert i totes les demandes seran avaluades per la Secretaria de la FAL en un termini d’una setmana a partir de la recepció de les mateixes.

La reserva financera total d’aquest mecanisme és de 25.000 euros, amb una contribució de fins a 1.000 euros per cada institució d’acollida.

Recomanem