La Fundació Anna Lindh participa en el Fòrum Civil Euromed

17/05/2010
La Fundació Anna Lindh participa en el Fòrum Civil Euromed

El Fòrum Civil Euromed es defineix com un lloc de trobada, de debat, reflexió i treball per als actors no governamentals de la Unió per la Mediterrània. Es tracta d'una iniciativa liderada des de la societat civil organitzada de l'àrea euromediterrània i que compta amb el suport i finançament de la Comissió Europea.

El Fòrum Civil Euromed es va celebrar durant els dies 14 i 16 de maig a Alacant i al participar un total de 250 representants d'organitzacions de la societat civil de les dues ribes de la Mediterrània, entre els quals hi havia el director executiu i alguns representants membres de la xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh. El Fòrum va ser organitzat per la Plataforma No Governamental Euromed, amb la col.laboració de Casa Mediterrani, Trobada Civil Euromed, la Comissió Europea i el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

Al llarg de tres dies, els participants van formular propostes i definir estratègies sobre els reptes de l'espai euromediterrani, reclamant una Mediterrània sense conflictes bèl.lics i en igualtat de drets, prosperitat i nivell de desenvolupament. Així mateix, els representants de les diferents organitzacions civils van assistir a taules rodones, ponències, tallers i seminaris on es va reflexionar sobre temàtiques diverses sobre l'eix central de la igualtat.

"La igualtat de drets entre homes i dones suposa alhora una condició del procés de democratització i un dels objectius essencials del procés d'associació euromediterrani".

Algunes de les conclusions del Fòrum Civil Euromed es van centrar en la necessitat de prohibir qualsevol forma de discriminació per raons d'origen, religió o orientació sexual, la llibertat d'associació i el desenvolupament d'una societat civil de tots els membres del partenariat, les llibertats fonamentals , l'accés a la cultura o el respecte a la sobirania dels pobles.

D'altra banda, el Fòrum va abordar la qüestió dels nous mecanismes que han suposat la creació de la Unió per la Mediterrània (UpM), el seu impacte en la igualtat entre els socis euromediterranis i el lloc que ocupa la societat civil en aquest nou context. En aquest sentit, els participants en el Fòrum Civil han reclamat que els governs membres de la Unió per la Mediterrània "respectin el conjunt del dret internacional i posin en marxa les mesures necessàries per garantir la seva aplicació".

Els participants en el Fòrum Civil Euromed també reclamar integrar la dimensió de joventut a totes les polítiques dels Estats i de les institucions del partenariat, així com crear espais per a la participació activa de joves en els diferents programes euromediterrània.
També van reclamar posar en pràctica els mecanismes que permetin el respecte, per part dels estats del partenariat, de "els esforços realitzats en matèria de drets humans, de democràcia i de bon govern", així com revisar els acords de lliure intercanvi, promoure l' accés de les organitzacions de la societat civil a les informacions oficials i integrar les aportacions de la societat civil especialitzada en el dret econòmic i social.

En matèria de canvi climàtic, van reclamar definir una estratègia regional basada en els resultats del projecte mediterrani changement Climatiques et Etudes d'impacts i d'altres programes en curs. En aquesta línia, van remarcar que les desigualtats en l'accés a l'aigua i l'energia "s'han de resoldre" i creuen que les societats civils de la Unió per la Mediterrània "han de participar plenament en la planificació, realització i seguiment de polítiques regionals i nacionals sobre el medi ambient ".

La Declaració final del Fòrum Civil Euromed i les diverses propostes adjuntes es presentaran a la propera Cimera Euromediterrània, que tindrà lloc el dia 7 de juny a la ciutat de Barcelona.

Recomanem