La Fundació Al Fanar participa al I Fòrum Mundial sobre ls Violències Urbanes i Educació per a la Convivència i la Pau (Madrid, 19-21 d'abril)

13/04/2017
La Fundació Al Fanar participa al I Fòrum Mundial sobre ls Violències Urbanes i Educació per a la Convivència i la Pau (Madrid, 19-21 d'abril)

Recomanem