Els Ambaixadors Euromed recolzen la Fundació Anna Lindh i aprofiten l’oportunitat històrica per reprendre el diàleg durant els esdeveniments succeïts a la regió àrab

15/03/2011
Els Ambaixadors Euromed recolzen la Fundació Anna Lindh i aprofiten l’oportunitat històrica per reprendre el diàleg durant els esdeveniments succeïts a la regió àrab

La Fundació i tota la seva xarxa regional emprenen una nova iniciativa al 2011 per donar suport a l’activitat de la societat civil sobre temes de ciutadania intercultural i democràcia.

La Junta de Governadors de la Fundació Anna Lindh, composta pels 43 alts funcionaris i Ambaixadors de la Unió per la Mediterrània, juntament amb la participació de la Lliga d'Estats Àrabs i l’organisme d'Acció Exterior de la Unió Europea, es van reunir ahir (dilluns 14 de març) a Brussel•les per primera vegada després dels esdeveniments succeïts a Tunísia, Egipte i a la regió euromediterrània.

Els fets han suposat un repte important per a la Fundació com a institució compartida pels 43 països i societats civils que la componen, i la Junta ha aprovat formalment una iniciativa institucional en resposta a les transformacions polítiques i socials, mentre reconeix que la Fundació ha d’assumir una comesa encara més central per donar suport a la societat civil en les dues ribes de la Mediterrània.

Durant la seva intervenció a la trobada de Brussel•les, André Azoulay, president de la Fundació Anna Lindh, va expressar: "Som testimonis del renaixement en determinades àrees de la regió, un renaixement en termes d’expressió, de valors universals i compartits de llibertat i modernitat. És una oportunitat històrica per a revitalitzar la cooperació euro-mediterrània i respondre a la crida col•lectiva a fi de construir un futur comú basat en valors compartits”.

Posteriorment, Azoulay també va subratllar que el paper de la Fundació Anna Lindh es podria estendre en aquesta nova etapa de cooperació regional: "En molts sentits, la Fundació està preparada per a això. Amb el llançament, l’any passat, del primer informe sobre les tendències interculturals a l’àrea euromediterrània, el qual ens va ajudar a millorar el nostre coneixement sobre les realitats canviants de la regió, i a través de les xarxes nacionals de la Fundació Anna Lindh, la qual ha crescut en més de 3500 organitzacions de la societat civil, hem definit un full de ruta i unes eines per actuar”.

Aquesta funció única va ser destacada pels ambaixadors representants de la UE i pels països socis de la Mediterrània, i fins i tot un gran nombre de delegats nacionals van reclamar un increment dels recursos disponibles per a la Fundació Anna Lindh amb l’objectiu de respondre de forma efectiva a les noves demandes de la societat civil, aprofitant l’oportunitat per millorar la cooperació entre cultures i expandint el seu programa a favor del diàleg intercultural en de la regió euromediterrània.

Durant la reunió de la Junta de Governadors, els Ambaixadors euromediterranis van aprovar una nova iniciativa de la Fundació Anna Lindh pel 2011, denominada “Creure en el diàleg, actuar per a la ciutadania”. Presentat pel director executiu, Andreu Claret, com a complement al readaptat Pla de Treball Anual 2011, la iniciativa se centra en les dues grans mobilitzacions de la societat civil a Tunísia i a Egipte focalitzada en “la ciutadania, la democràcia i la participació”, i inclou accions de formació per a les ONG del Sud de la Mediterrània. La iniciativa també presentarà un paraigües comú per a l’acció de la societat civil relacionada amb la ciutadania intercultural, com també les iniciatives en els àmbits dels mitjans de comunicació, la cultura i l’educació.

Seifallah Tarchouni, representant a la xarxa tunisenca de la Fundació Anna Lindh, el qual va ser convidat a intervenir en la trobada de Brussel•les, va manifestar: “Tunísia comença una nova era, i l’esdeveniment previst a Tunísia suposarà una gran oportunitat per a reunir les organitzacions de la societat civil dels diversos països de la regió euromediterrània i compartir pràctiques relacionades amb la ciutadania i la democràcia”.

En representació de la xarxa nacional d'Egipte, Aly Maher va declarar: "El nostre país està vivint un canvi històric, una revolució social pacífica liderada pels joves que han reclamat valors compartits de democràcia, dignitat i justícia social. Els esdeveniments s’estan ampliant a tota la regió, i en aquest context nou el paper de la societat civil avui és més significatiu que mai”.

Les xarxes europees de la Fundació Anna Lindh van estar representades en la reunió per Jean-Pierre Goor, coordinador de la xarxa belga i de la Fundació “Roi Bodouin”, el qual va manifestar en la seva intervenció: “La Fundació Anna Lindh ha mostrat una capacitat única de resposta als canvis de la regió. Al nord, les xarxes han de ser una plataforma per als nostres socis del sud, per definir les seves necessitats i expressar de quina manera podem construir accions conjuntes a llarg termini per a la nova etapa”.

La representant d’Exteriors de la Unió Europea va intervenir per emfatitzar la responsabilitat de les institucions de la UE pel que fa al treball de la Fundació Anna Lindh, remarcant que els estats membres del Partenariat Euromediterrani van tenir una oportunitat única de recolzar la Fundació en aquesta nova etapa i actuar col•lectivament en resposta als fets succeïts a la regió.

Arran dels esdeveniments històrics, la Fundació Anna Lindh està obrint un debat a nivell de les institucions euromediterrànies i de les seves xarxes nacionals sobre les implicacions per a l’agenda del diàleg intercultural. Com a part del procés, formalment aprovat ahir (dilluns 14 de març) per la Junta de Governadors, la Fundació acollirà al juny una trobada dels membres del seu Consell Consultiu conjuntament amb els de el Consell de Savis sobre Diàleg Intercultural (“Group de Sages”), que va ser establert originalment pel llavors President de la Unió Europea Romano Prodi, que va suposar un avantprojecte per a la creació de la Fundació Anna Lindh.

Recomanem