Cursos Internacionals de tardor a Algesires: Subseu Universidad Abdelmalek Essaâdi – Tetuan

13/12/2011 al 14/12/2011

L’Aula Universitaria del Estrecho convoca 10 beques (5 por seminari) de matrícula, desplaçament, allotjament i manutenció per alumnes espanyols interessats en assistir als Cursos Internacionals de tardor d’Algesires 2011 de la subseu de Tetuan.

Els Seminaris s’impartiran durant els dies 13 i 14 de desembre de 2011 a la Facultat de Ciències de la universitat Abdelmalek Essaâdi de Tetuan. El primer, titulat, “La aportación del Islam a la cultura espanyola” estarà coordinat pels professors Juán Abellán Pérez i M'hammad Benaboud. El segon, “Turismo activo y deporte: nuevos tiempos, nuevas soluciones para la región de Tetuán”, estarà coordinat pels professors Francisco Javier Ordóñez Muñoz, Manuel Rosety Rodríguez i Kamal Targuisti El Khalifi .

Els/les aspirants a les beques hauran de reunir els següents requisits:

  • a) Posseir la nacionalitat espanyola, ser nacional d’un país membre de la Unió Europea o estranger resident a Espanya en el moment d’entregar la sol·licitud.
  • b) Estar en situació de desocupació.
  • c) Haver realitzat la inscripció al Seminari.

    Les matrícules no becades es podran gestionar a través del Servei d’Extensió Universitària de la Universitat de Cadis. La inscripció dels alumnes marroquins serà gratuïta i es gestionarà a través de la Universitat Abdelmalek Essaâdi.

    Per a més informació consulteu aquí.

  • Recomanem