Convocatòria de propostes per promoure la ciutadania de la UE

27/10/2014
Convocatòria de propostes per promoure la ciutadania de la UE

La Comissió Europea ha publicat una convocatòria de propostes, en el marc del programa ‘Drets, Igualtat i Ciutadania', per donar suport a projectes nacionals i transnacionals destinats a promoure la ciutadania de la UE.


Les prioritats de la convocatòria són promoure la ciutadania facilitant l'exercici del dret de circulació i dels drets electorals que d'aquella se'n deriven. Les activitats finançables són les següents: beques per a la participació en tallers, seminaris, conferències, etc.; activitats de suport a partits polítics; suport financer a tercers partits; i accions legals davant tribunals nacionals i internacionals respecte la defensa dels objectius esmentats.

La dotació pressupostària és d'1.5M€ i el percentatge màxim de cofinançament del 80% del total de despeses elegibles. Poden participar-hi les organitzacions públiques i privades. La data límit per a la presentació de candidatures és el 4 de febrer de 2015.

[+] Programa Drets, Igualtat i Ciutadania

Recomanem