La xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh vota el nou Comitè Executiu

10/10/2011
La xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh vota el nou Comitè Executiu

Del 29 de setembre al 5 d’octubre va tenir lloc el termini per a votar els cinc membres que compondran el nou Comitè Executiu de la xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh entre els 10 candidats que es van presentar. Un total de 36 organitzacions van participar en el procés.

D’acord amb el que s’estipula al reglament intern de la xarxa, el Comitè Executiu té com a funció assessorar el Coordinador en el procés d’acceptació i/o expulsió de nous membres a la xarxa; vetllar pel correcte compliment dels acords aprovats per la xarxa en assemblea; impulsar el desenvolupament d’accions i projectes comuns a nivell de xarxa; i assistir el Coordinador en tot allò que es cregui oportú o que afecti directament a la xarxa.

El nou Comitè té un mandat d’un any, prorrogable un segon, i estarà compost per les següents cinc organitzacions: AIPC - Pandora (Madrid), Asociación civil Jarit (València), Aula Universitaria del Estrecho (Algesires), Centre UNESCO de Catalunya (Barcelona) i Fundación Promoción Social de la Cultura (Madrid).

Recomanem