Cap a una nova etapa per a la Fundació Anna Lindh

25/10/2010
Cap a una nova etapa per a la Fundació Anna Lindh

Els ambaixadors euromediterranis han aprovat les directrius estratègiques proposades per a la nova etapa de la Fundació (2011-2014) i obren un procés de debat amb les xarxes nacionals de la Fundació Anna Lindh i els seus socis a la regió.

La Junta de Governadors de la Fundació Anna Lindh, composta pels alts funcionaris dels 43 països de la Unió per a la Mediterrània, es va reunir el 20 d'octubre a Dubrovnik (Croàcia). L'objectiu de la reunió era discutir la futura estratègia de la Fundació, posant especial èmfasi en la preparació del programa per a la Fase III, que s'estendrà de 2011 a 2014.

La Junta de Governadors va aprovar per unanimitat les directrius estratègiques presentades pel director de la Fundació, Andreu Claret, dissenyades per satisfer les noves necessitats i realitats del diàleg intercultural. Les directrius també tenen com a objectiu consolidar els programes a llarg termini en els àmbits de "la cultura i la creativitat", "educació i aprenentatge intercultural", "ciutats i espais de ciutadania" i "mitjans de comunicació i opinió pública".

Durant la seva intervenció en la reunió de Dubrovnik, el president de la Fundació André Azoulay, va declarar: "És essencial garantir que la Fundació Anna Lindh pugui assumir plenament el seu paper com a instrument central del diàleg en l'Associació Euromediterrània, assegurant que sigui quelcom més que una zona de lliure canvi desigual, donant-li una legitimitat humana, una justícia social i regles compartides i acceptables per enfrontar els desafiaments comuns".

El programa proposat per a la fase III de la Fundació inclou, entre altres elements, continuar donant suport a la societat civil a través d'un programa de convocatòries de subvencions, un segon "Fòrum Anna Lindh", una nova edició del "Informe de Tendències Interculturals", i l'establiment d'un fons financer per a la mobilitat de joves.

Les directrius estratègiques i les prioritats del programa van ser també aprovades durant la reunió del Consell Consultiu de la Fundació Anna Lindh, celebrada a Rabat (Marroc) el mes passat, i serviran com a base per al debat de la reunió anual de coordinadors de xarxes, que se celebrarà a Brussel•les a principis de desembre.

Recomanem