III Congrés mundial d’estudis sobre l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica WOCMES Barcelona 2010

19/07/2010 al 24/07/2010

L’IEMed coorganitza la tercera edició d’aquesta trobada multidisciplinària amb l’objectiu d’abordar, examinar i intercanviar informació sobre els darrers avenços en el camp dels estudis sobre l’Orient Mitjà en el sentit més ampli del terme. El Congrés també pretén aportar llum sobre qüestions clau relacionades amb la Mediterrània i l’Orient Mitjà i obrir un debat sobre nous temes i disciplines. Les qüestions euromediterrànies reben especial atenció tenint en compte l’interès de Barcelona envers el Procés Euromediterrani i l’agenda Euromed de l’any 2010. La cultura de l’Orient Mitjà també té un gran protagonisme mitjançant exposicions relacionades amb diversos aspectes del estudis sobre l’Orient Mitjà, un festival de cinema amb grups de debat, una fira del llibre que compta amb la presència de llibreters, editors i autors, així com una selecció d’esdeveniments artístics. La invitació va adreçada a estudiosos, investigadors, educadors, estudiants, professionals i a altres grups interessats en els estudis sobre el nord d’Àfrica, l’Orient Mitjà, els estats musulmans de l’Àsia Central, així com altres regions del món afectades de manera directa o indirecta pels fets que tenen lloc en aquestes zones.

Recomanem