Concurs de Fotografia per a Joves en el Mediterrani sobre Principis i Valors: “Els joves a través de les fronteres: un clic per a un canvi”

05/03/2012 al 31/05/2012

El Centre for the Co-operation in the Mediterranean presenta el 4º Concurs de Fotos per a Joves a la Mediterrània, amb el tema “Principis i Valors”, focalitzant l’atenció sobre el paper dels joves per a realitzar canvis positius en la comunitat.

El tema del concurs es pot abordar des de diferents punts de vista, segons cada participant, i es pot relacionar amb diversos temes, com: la resposta humanitària als desastres, els serveis dels voluntaris oferts a la comunitat local, els joves voluntaris en acció, els principis i valors en acció, el diàleg intergeneracional, el diàleg intercultural, la cooperació, la cultura de la no violència i de la pau, entre d’altres.

Es poden enviar un màxim de tres fotografies per persona fins al 31 de maig. La persona guanyadora podrà participar en el Campament Mediterrani de Joventut Atlantis VIII que tindrà lloc en el mes de juliol, i on la seva temàtica principal seran els “Principis i Valors” del Moviment de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja (Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat).

Per mes informació entrin aquí.

Recomanem